Universal Fixativ 1440
bez obsahu rozpouštědel
Kat. č.
Balení
Vydatnost balení v m² na 1 nátěr
1440 11
1,0 ltr
10
1440 17
5,0 ltr
50
1440 18
20 ltr
200
Popis produktu
Bezbarvá penetrace na bázi křemičitanu draselného určená ke zpevnění a nasycení silně savých a drolících se podkladů. Pro všechny nástěnné barvy BIOFA v interiérech i exteriérech. Jako ředidlo pouze pro ředění silikátových barev SOLIMIN, EUROMIN a SOLIMIN Nátěrovou omítku.