NAHOS, Prostředek na ochranu dřeva, koncentrát 1035
neobsahuje rozpouštedla a biocidy
Kat. č.
Balení
Vydatnost balení v m² na 1 nátěr
1035 94
0,25 ltr
12 (1:9 naředěno vodou)
1035 96
1 ltr
50 (1:9 naředěno vodou)
Popis produktu
ochranný prostředek proti škůdcům dřeva jako červotoč a dřevo zbarvujícím plísním na nátěry podkrovních a příhradových trámů, nábytku, podlah, atd. Působí jako částečná ochrana proti vznícení. Je vhodný také na čištění, obnovení,

restauraci, zušlechtění a ošetření starožitného dřeva a nábytku.